பணி புரியும் பள்ளியில் பி.எட் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு முழு ஊதியம் பெற முடியும் என RTI தகவல் ...முழு ஊதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது! நாள் : 11/08/2015: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Friday, 21 August 2015

பணி புரியும் பள்ளியில் பி.எட் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கு முழு ஊதியம் பெற முடியும் என RTI தகவல் ...முழு ஊதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது! நாள் : 11/08/2015:

Middle School BT's BEd Teaching Practice = Full Salary [PDF Download] - Click Here

No comments:

Post a comment

Post Top Ad