ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்புகளுக்கான குறுவள மையக் கூட்டம் வருகின்ற 05.08.2023 அன்றே நடைபெறும் - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் , - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Wednesday 2 August 2023

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்புகளுக்கான குறுவள மையக் கூட்டம் வருகின்ற 05.08.2023 அன்றே நடைபெறும் - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் ,

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்புகளுக்கான குறுவள மையக் கூட்டம் வருகின்ற 05.08.2023 அன்றே நடைபெறும் - திருப்பூர் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்.

மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி துறை இணைந்து பல்வேறு ஆசிரியர் பயிற்சிகள் ( Teachers Professional Development ) 2023-2024 ஆம் கல்வியாண்டில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

 இதன் ஒரு பகுதியாக ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்புகளுக்கான குறுவள மையக் கூட்டம் வருகின்ற 05.08.2023 அன்று நடைபெறுவதால் சார்ந்த ஆசிரியர்களை அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒன்றியங்களில் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது .

Proceeding Click Here

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad