அரசு ௨யா்நிலை/மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்௨தவித் தலைமை ஆசிரியர்களை நியமித்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து, முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Saturday, 11 July 2020

அரசு ௨யா்நிலை/மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்௨தவித் தலைமை ஆசிரியர்களை நியமித்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து, முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்:

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad