பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உள்ள ஆசிரியர் கல்வியாண்டு இடையே ஓய்வு பெற்றால் அவரது இறுதி மாத ஊதியத்தினையே மறுநியமன கால ஊதியமாக வழங்கி கல்வியாண்டு முடிய மறு நியமனம் வழங்கலாம்11: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Thursday, 30 October 2014

பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உள்ள ஆசிரியர் கல்வியாண்டு இடையே ஓய்வு பெற்றால் அவரது இறுதி மாத ஊதியத்தினையே மறுநியமன கால ஊதியமாக வழங்கி கல்வியாண்டு முடிய மறு நியமனம் வழங்கலாம்11:

No comments:

Post a comment

Post Top Ad