பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உள்ள ஆசிரியர் கல்வியாண்டு இடையே ஓய்வு பெற்றால் அவரது இறுதி மாத ஊதியத்தினையே மறுநியமன கால ஊதியமாக வழங்கி கல்வியாண்டு முடிய மறு நியமனம் வழங்கலாம்11: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, 30 October 2014

பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் உள்ள ஆசிரியர் கல்வியாண்டு இடையே ஓய்வு பெற்றால் அவரது இறுதி மாத ஊதியத்தினையே மறுநியமன கால ஊதியமாக வழங்கி கல்வியாண்டு முடிய மறு நியமனம் வழங்கலாம்11:

No comments:

Post a comment

Post Top Ad