அரசாணை 223 நாள்-02.11.2017-பள்ளிக்கல்வி - மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு (+1) பொதுத்தேர்வு மற்றும் செய்முறை தேர்வுகள், +2 பொதுத் தேர்வு போன்று நடத்திட ஆணை வெளியீடு - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Thursday, 9 November 2017

அரசாணை 223 நாள்-02.11.2017-பள்ளிக்கல்வி - மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு (+1) பொதுத்தேர்வு மற்றும் செய்முறை தேர்வுகள், +2 பொதுத் தேர்வு போன்று நடத்திட ஆணை வெளியீடு

No comments:

Post a comment

Post Top Ad