தொடக்ககல்வி அலுவலர்(AEO) பணிநிலையில் 29 பேர் உள்பட மொத்தம் 35 பணியிடங்கள் அனுமதித்து -01.01.2015 முதல் 31.12.2015 வரை தொடர் நீடிப்பு அரசு ஆணை - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, 29 April 2015

தொடக்ககல்வி அலுவலர்(AEO) பணிநிலையில் 29 பேர் உள்பட மொத்தம் 35 பணியிடங்கள் அனுமதித்து -01.01.2015 முதல் 31.12.2015 வரை தொடர் நீடிப்பு அரசு ஆணை

CLICK HERE-G.O NO-130-DT 29.04.2015-35 POST EXPRESS PAY ORDER -FROM 01.01.2015 TO 31.12.2015-CLICK HERE

Post Top Ad