தொடக்ககல்வி அலுவலர்(AEO) பணிநிலையில் 29 பேர் உள்பட மொத்தம் 35 பணியிடங்கள் அனுமதித்து -01.01.2015 முதல் 31.12.2015 வரை தொடர் நீடிப்பு அரசு ஆணை - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Wednesday, 29 April 2015

தொடக்ககல்வி அலுவலர்(AEO) பணிநிலையில் 29 பேர் உள்பட மொத்தம் 35 பணியிடங்கள் அனுமதித்து -01.01.2015 முதல் 31.12.2015 வரை தொடர் நீடிப்பு அரசு ஆணை

CLICK HERE-G.O NO-130-DT 29.04.2015-35 POST EXPRESS PAY ORDER -FROM 01.01.2015 TO 31.12.2015-CLICK HERE

No comments:

Post a comment

Post Top Ad