23/08/2010 க்கு முன் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்டு 23/08/2010 க்கு பின் பணி நியமனம் பெற்றவர்கள் TET தேர்ச்சி பெற வேண்டியது இல்லை எனவும், அவர்களுக்கு உடனடியாக தகுதி காண் பருவத்தை முடித்து , ஆணை வழங்குவதற்கான பள்ளி கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்: - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, 9 November 2014

23/08/2010 க்கு முன் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்டு 23/08/2010 க்கு பின் பணி நியமனம் பெற்றவர்கள் TET தேர்ச்சி பெற வேண்டியது இல்லை எனவும், அவர்களுக்கு உடனடியாக தகுதி காண் பருவத்தை முடித்து , ஆணை வழங்குவதற்கான பள்ளி கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்:

Post Top Ad