23/08/2010 க்கு முன் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்டு 23/08/2010 க்கு பின் பணி நியமனம் பெற்றவர்கள் TET தேர்ச்சி பெற வேண்டியது இல்லை எனவும், அவர்களுக்கு உடனடியாக தகுதி காண் பருவத்தை முடித்து , ஆணை வழங்குவதற்கான பள்ளி கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Sunday, 9 November 2014

23/08/2010 க்கு முன் சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்டு 23/08/2010 க்கு பின் பணி நியமனம் பெற்றவர்கள் TET தேர்ச்சி பெற வேண்டியது இல்லை எனவும், அவர்களுக்கு உடனடியாக தகுதி காண் பருவத்தை முடித்து , ஆணை வழங்குவதற்கான பள்ளி கல்வி இயக்குனர் செயல்முறைகள்:

No comments:

Post a comment

Post Top Ad