2013-2014 ம் ஆண்டில் மேல்நிலை பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட பள்ளிகளில் உள்ள 900 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 02.07.2014 முதல் மேலும் ஓராண்டிற்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து உத்தரவு: