பள்ளிக் கல்வி அரசு உயர்நிலை/மேல்நிலை பள்ளிகளில் 6,7,8 வகுப்புகளில் SSA மூலம் நியமிக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கான தொடர் நீட்டிப்பு ஆணை ...