இடைநிலை ஆசரியர் ஊதிய பிரச்சனைக்கு மறு ஆய்வு ஊதியக்குழு அமைக்கலாமா? நீதியரசர் .சுப்பையா அவர்கள் அரசிடம் கேள்வி? COURT JUDGEMENT: