பள்ளிக்கல்வி - கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் - CBSE பள்ளிகள் உடனடியாக தமிழக அரசு அங்கீகாரம் பெற அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Friday, 24 October 2014

பள்ளிக்கல்வி - கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் - CBSE பள்ளிகள் உடனடியாக தமிழக அரசு அங்கீகாரம் பெற அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்:

No comments:

Post a comment

Post Top Ad