அரசாணை எண்.234-ன் படி நீதிமன்ற தீர்ப்பாணை பெற்றவர்களில் அரசாணை எண்.179-ன் படி தகுதிபெறும் ஆசிரியர்கள், அவ்வாணையில் இடம் பெறாதவர்கள் கோரி உத்தரவு - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

 Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Friday, 2 May 2014

அரசாணை எண்.234-ன் படி நீதிமன்ற தீர்ப்பாணை பெற்றவர்களில் அரசாணை எண்.179-ன் படி தகுதிபெறும் ஆசிரியர்கள், அவ்வாணையில் இடம் பெறாதவர்கள் கோரி உத்தரவு

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad