அரசுப் பள்ளியில் அசலத்தலான பள்ளி அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி கச்சிராயப்பாளையம்-100க்கு 100மதிப்பெண்கள் பெற்ற இப்பள்ளியின் மாதிரி விடைத்தாள்கள் : - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

 
Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Saturday, 8 March 2014

அரசுப் பள்ளியில் அசலத்தலான பள்ளி அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி கச்சிராயப்பாளையம்-100க்கு 100மதிப்பெண்கள் பெற்ற இப்பள்ளியின் மாதிரி விடைத்தாள்கள் :

வ.எண்  மாணவி பெயர் வழிகாட்டிய ஆசிரியர்கள் பெயர்  பாடம் 
1ஆர்  .இரம்யா 10ஆம் வகுப்பு   எல்.வேல்முருகன்
M.A.,M.PHIL.,B.ED(ENGLISH LITERATURE) B.T ASST.  CELL:9843948400
ENGLISH PAPER I
2ஆர்  .இரம்யா 10ஆம் வகுப்பு எல்.வேல்முருகன்
M.A.,M.PHIL.,B.ED(ENGLISH LITERATURE) B.T ASST.  CELL:9843948400
ENGLISH PAPER II
3எம்.கீர்த்தனா 10ஆம் வகுப்பு  எம்.மாரியாப்பிள்ளை
M.A.,M.PHIL.,B.ED(HISTORY) B.T ASST
CELL:9787687969
SOCIAL SCIENCE

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad