ஊக்க ஊதியம் தொடர்பான முக்கிய 8 அரசானைகள்,அரசு அறிவிக்கைகள்: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Thursday, 15 January 2015

ஊக்க ஊதியம் தொடர்பான முக்கிய 8 அரசானைகள்,அரசு அறிவிக்கைகள்:

ஊக்க ஊதியம் வழங்குவது தொடர்பாக அரசானைகள் மற்றும் அரசு அறிவிக்கைகள்

1. G.O.MS No-42-Dated-10.01.62
2. G.O.MS No1032 EDN-Dated-22 JUNE-1971
3. GOVT MEMORANDUM NO-61362/E2P/EDUCATION DEPT/Dt-17 NOV-1971
4. G.O.MS No107 EDN-Dated-20.01.1976
5. G.O.MS NO-559/FINANCE ,DATED-18/08/81
6. GOVT MEMORANDUM NO-22274/4/72-73 /EDUCATION DEPT/Dt-25 APRIL-1973
7. G.O.MS No-624/E2/ EDN-Dated-13/07/92
8. G.O.MS No-324/E2/ EDN AND SCIENCE DEPT-Dated-25/04/95

No comments:

Post a comment

Post Top Ad