பள்ளிக் கல்வித்துறையில் உள்ள பட்டதாரி,இடைநிலைஆசிரியர்கள் தங்களின் மேற்படிப்புகளுக்கான முன் அனுமதியினை தலைமை ஆசிரியரே வழங்கலாம் -அரசாணை எண் 017018 நாள் 12.04.2001.. - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Friday, 11 July 2014

பள்ளிக் கல்வித்துறையில் உள்ள பட்டதாரி,இடைநிலைஆசிரியர்கள் தங்களின் மேற்படிப்புகளுக்கான முன் அனுமதியினை தலைமை ஆசிரியரே வழங்கலாம் -அரசாணை எண் 017018 நாள் 12.04.2001..

No comments:

Post a comment

Post Top Ad