பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப் பணி - நேரடி ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் சமூக அறிவியல் பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு நேரடி நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களை முறையான நியமனமாக முறைபடுத்தி ஆணை வழங்கி உத்தரவு: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Monday, 14 April 2014

பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப் பணி - நேரடி ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் சமூக அறிவியல் பாட பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு நேரடி நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களை முறையான நியமனமாக முறைபடுத்தி ஆணை வழங்கி உத்தரவு:

No comments:

Post a comment

Post Top Ad