பள்ளிக்கல்வி - அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளி களில் நியமனம் செய்த 17701 ஆசிரியர் / ஆசிரியர் அல்லாதோர் பணியிடங்களுக்கான ஊதியத்திற்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து அரசு உத்தரவு: - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 3 January 2014

பள்ளிக்கல்வி - அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளி களில் நியமனம் செய்த 17701 ஆசிரியர் / ஆசிரியர் அல்லாதோர் பணியிடங்களுக்கான ஊதியத்திற்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து அரசு உத்தரவு:

Post Top Ad