பள்ளிக்கல்வி - அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளி களில் நியமனம் செய்த 17701 ஆசிரியர் / ஆசிரியர் அல்லாதோர் பணியிடங்களுக்கான ஊதியத்திற்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து அரசு உத்தரவு: - HEALTH TIPS AND GENERAL NEWS | EDUCATION DEPARTMENT FLASH NEWS |

Home Top Ad

https://www.youtube.com/channel/UCa-bHd9lKZ6GXuPvs-AW9CQ?view_as=subscriber

Post Top Ad

https://t.me/joinchat/NY8iCBcU-6hUiJ817Gy1qg

Friday, 3 January 2014

பள்ளிக்கல்வி - அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப்பள்ளி களில் நியமனம் செய்த 17701 ஆசிரியர் / ஆசிரியர் அல்லாதோர் பணியிடங்களுக்கான ஊதியத்திற்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு தொடர் நீட்டிப்பு செய்து அரசு உத்தரவு:

No comments:

Post a comment

Post Top Ad