பள்ளிக்கல்வி - அரசு/நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் சிறப்பு தேர்வு மற்றும் நேரடி நியமனம் மூலம் நியமனம் செய்யப்பட்ட கணினி ஆசிரியர்கள் மற்றும் வேளாண்மை தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு பொது மாறுதல் அனுமதி மற்றும் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்: - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 25 September 2015

பள்ளிக்கல்வி - அரசு/நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் சிறப்பு தேர்வு மற்றும் நேரடி நியமனம் மூலம் நியமனம் செய்யப்பட்ட கணினி ஆசிரியர்கள் மற்றும் வேளாண்மை தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு பொது மாறுதல் அனுமதி மற்றும் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்:

TEACHERS GENERAL TRANSFER | TRB APPOINTMENT  COMPUTER SCIENCE TEACHERS AND VOCATIONAL TEACHERS TRANSFER | GO NO 348 DATE:25.09.2015: CLICK HERE

Post Top Ad