தொடக்கக் கல்வி - அரசாணை எண்.179 / 216 மற்றும் 234ன் படி வழக்கு தொடர்ந்து தீர்ப்பாணை பெற்றவர்களில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தவர்களில்தீர்ப்பாணையின் படி ஊதிய நிலுவையினை உரியவர்களுக்கு விரைவில் பெற்று வழங்க செயலர் உத்தரவு: - கல்விக்குரல்-அரசாணைகளின் அட்சயபாத்திரம்.

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, 6 December 2013

தொடக்கக் கல்வி - அரசாணை எண்.179 / 216 மற்றும் 234ன் படி வழக்கு தொடர்ந்து தீர்ப்பாணை பெற்றவர்களில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தவர்களில்தீர்ப்பாணையின் படி ஊதிய நிலுவையினை உரியவர்களுக்கு விரைவில் பெற்று வழங்க செயலர் உத்தரவு:

Post Top Ad