பள்ளிக்கல்வி - 8 அரசு உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் மற்றும் அதனையொத்த பணிநிலையில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்களில் தற்காலிக அடிப்படையில் பதவி உயர்வு / பணி மாறுதல் அளித்து உத்தரவு:

DSE - 8 HIGH / HIGHER SECONDARY SCHOOLS HMs PROMOTED AS DEO REG PROC CLICK HERE...
GO.56 SCL EDN DEPT DATED.12.03.2015 - 8 HIGH / HIGHER SECONDARY SCHOOLS HM PROMOTEDAS DEO REG ORDER CLICK HERE...