ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் தேவையில்லை: