சான்றிதழ்களில் இனி சுய கையொப்பமே போதுமானது-தமிழக அரசு உத்தரவு: