2014-15ஆம் கல்வியாண்டில் தனியார் பள்ளிகளில் 25 விழுக்காடு மாணவர் சேர்க்கை-மாவட்ட ஆய்வாளர்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்குதல்: