தொடக்கக்கல்வி - ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகைக்கான முன்பணம் வழங்க தமிழக அரசு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கி ஆணை வெளியீடு: