பள்ளிக்கல்வி - அனைவருக்கும் இடைநிலைக்கல்வித் திட்டத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட 544 ஆய்வக உதவியாளர் பணியிடங்களை 1.12.2013 அன்றைய நிலவரப்படி பணி மூப்பு பட்டியலை தயாரித்து நிரப்பிக்கொள்ள அனுமதியளித்து உத்தரவு

CLICK HERE-DSE - RMSA 544 LAB ASST POSTs TO BE FILLED THROUGH PROMOTION AS PER PANEL 1.12.2013 REG..