2012-13ஆம் ஆண்டு சத்துணவு அமைப்பாளர்கள் சிறப்பு தேர்வு மூலம் பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக நியமனம்-முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்கி பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு: